Jsme držiteli následujících certifikátů:

Systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016

Systém řízení environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001:2018